Choď na obsah Choď na menu
 

Schôdza IPA BA X 2/2013

Vážení a milí členovia Územnej úradovne Bratislava X. Slovenskej sekcie IPA

 
     Vítam Vás ako aj generálneho sekretára Slovenskej sekcie IPA Jána Welnitza.
Od ustanovujúcej členskej schôdze roku 2010 sa stretávame tretí krát. Naše predstavy po vzniku úradovne sa plnia ťažko a zložito. Vedenie úradovne predpokladalo, že keď budeme v takomto zložení naša činnosť bude aktívna a budeme sa zapájať do podujatí organizovaných našou úradovňou, ostatnými úradovňami či Slovenskou sekciou IPA. Zloženie našej úradovne je rôznorodé, čo vyplýva aj z rôznych služobných zaradení. Cieľom činnosti Územnej úradovne BA X. Slovenskej sekcie IPA a ostatných úradovní bolo, je a bude združovať bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby, jazyka a náboženstva príslušníkov policajno – bezpečnostných služieb v aktívnej činnosti alebo na dôchodku s cieľom vytvoriť medzi nimi putá priateľstva a medzinárodnej spolupráce.
     V roku 2010 sa činnosť odvíjala od úspešného zvládnutia prerozdelenia Úradu ochrany ústavných činiteľov, založenie nového účtu a ostatných náležitostí s tým spojených. V tomto roku sme sa na pozvanie našich priateľov zúčastnili medzinárodného stretnutia WISPA v Bruseli a burzy policajných nášiviek v Kolíne pri Prahe.
     Roku 2011 naša úradovňa  organizovala turnaj v kolkoch a netradičný futsálový turnaj za účasti družstiev IPA BA III, BA X, Krajského dopravného inšpektorátu a Dopravného podniku BA. V mesiaci jún sme sa zúčastnili ako čestní hostia 30. výročia vzniku IPA ERLANGEN v Norimbergu. V mesiaci september sme sa zúčastnili výstupu na Roháče. Mesiac október sme venovali našim priateľom z Norimbergu, ktorým sme pripravili prehliadku pracoviska Dopravného inšpektorátu, Centrálneho dispečingu Mestskej polície Bratislava a pracoviska KDI na Domkárskej ulici a samozrejme Bratislavského hradu a Starého mesta. Koniec roka 2011 a začiatok roka 2012 sme venovali príprave prvého medzinárodného stretnutia zberateľov policajných insígnií. Zabezpečovali sme miesto konania, ubytovanie pre zahraničných hostí a sponzorov.
     Rok 2012 sa niesol v príprave a zabezpečení  prvého ročníka zberateľov policajných insígnií. Zorganizovanie tohto jedinečného a neopakovateľného stretnutia sa zúčastnili policajti zo 14 štátov .
     Na tomto mieste treba spomenúť mená Roman Záň, Tibor D., Marek Švec, Peter Jedinák, Jozef Bereš, Vladimír Pavlíček, Ján Môcik, Vladimír Siažik, Dušan Šípoš, ing. František Fodora, Karol Čížik, Ing. František Čáp, Interstyle Miroslav Fodora, Macho a Chlapovič, Ján Janík, reštaurácia U majora Zemana, Interbyt Alojz Balko, Stredisko kultúry BA Nové Mesto , Peter Pleva, Radoslav Smierčiak, JUDr. Jozef Olekszy,  Ing. Teodor Halás, Csaba Faragó Krajský riaditeľ, JUDr. Zuzana Zajacová náčelníčka Mestskej polície BA, Miroslav Fašung, Josef Martínek, Milan Hanák, Martin Faltus, Vladimír Šramatý a ďalší , ktorí sa nemalou mierou zaslúžili o to aby táto akcie dopadla na výbornú. Uznanie ktoré prišlo od každého účastníka hovorí samo za seba.
     V mesiaci máj sme sa zúčastnili zasadnutia Národného prezídia Slovenskej sekcie IPA, kde sme zvolili prezidenta , ktorým sa stal Peter Suchý, 1 viceprezident Stanislav Kozina a 3 viceprezident Peter Šabo.
     V mesiaci november sme sa zúčastnili bowlingového turnaja v Bratislave,  ktorý  usporiadala Slovenská sekcie IPA  kde sme mali malú účasť skôr neúčasť.
     Vážení priatelia záleží od každého jedného z nás ako budeme spolunažívať a prežívať dni, ktoré nás čakajú. Dajme sa do pohybu, aby sme mohli povedať, že nie nadarmo sme prežili rok 2012 a urobme o niečo viac pre seba a nasledujúci rok 2013.
     V tomto roku pripravujeme turnaj v kolkoch, poprípade bowlingový turnaj, dáme aj ten gulečník. Chceme sa zúčastniť  medzinárodného stretnutia zberateľov policajných insígnií v Prahe 18. Mája, navštíviť Vojenské múzeum vo Viedni, absolvovať cyklistickú túru a na vaše podnety aj ďalšie akcie.
 Ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutia s Vami všetkými.
 
 
Vedúci územnej úradovne IPA Bratislava X
Vladimír Šramatý
Servo per amikeco.
SLUŽBA PRIATEĽSTVOM.