Choď na obsah Choď na menu
 

 

International Police Association (IPA)

je najväčšou medzinárodnou organizáciou policajných pracovníkov na svete, ktorá v súčasnosti združuje viac ako 390 000 členov zo 62 štátov sveta. Dňa 5. júna 1967 bola Sociálnou radou OSN prijatá do registra Generálneho sekretariátu OSN ako nevládna organizácia pri Hospodárskej a sociálnej rade. 

Slovenská sekcia IPA združuje v 39 územných úradovniach takmer 6500 policajtov v aktívnej službe a na dôchodku.

      Je politicky a odborovo nezávislá, otvorená pre políciu každého štátu, umožňuje medzinárodné kontakty a výmenu skúseností medzi policajnými pracovníkmi. Chce podporovať priateľské vzťahy, vzájomnú pomoc a výmenu skúseností medzi príslušníkmi policajných zborov, prehlbovať vzťahy medzi občanmi a políciou, študijnými cestami rozširovať poznatky svojich členov, pomáhať v sociálnej oblasti, prispievať porozumeniu medzi národmi a udržanie mieru vo svete. International Police Association ponúka široký študijný a vzdelávací program v 5 kontinentoch sveta.
      IPA - najväčšia policajná organizácia na svete - bola založená dňa 1. januára 1950. Od tohto času jej motto napísané v Esperante "Servo per Amikeco" (Služba cez priateľstvo) pritiahlo viac ľudí, ako si bolo možné vtedy predstaviť.

 

 

 

Stanovy slovenskej sekcie IPA z 28.10.2017

Na stiahnutie vo formáte pdf.

 

Prihláška za člena IPA

Na stiahnutie vo formáte Microsoft Word

 

Volebný poriadok IPA

Na stiahnutie vo formáte pdf.

 

Preregistrovanie v rámci Územných úradovní

Na stiahnutie vo formáte Microsoft Word