Choď na obsah Choď na menu
 

Národný kongres IPA Slovenskej sekcie

Milí priatelia

8.júna 2024 sa v priestoroch Akadémie PZ uskutočnil Národný kongres Slovenskej sekcie IPA.Slávnostný príhovor urobil prezident PZ plk. Mgr. Ľubomír Solák a viceprezident PZ plk. Ing. Rastislav Polakovič. Delegátov a zahraničných hostí z Cyprusu, Českej republiky, Čiernej Hory, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovinska, Veľkej Británie a Srí Lanky pozdravil prezident Slovenskej sekcie IPA Ján Ignaták.

Rokovanie Národného kongresu a delegátov 31 Územných úradovní Slovenskej sekcie IPA privítal a zahájil Richard Kadnár. Bola prijatá správa prezidenta Slovenskej sekcie IPA Jána Ignatáka, kde sa zaoberal aj odvolaním Mimi Štefanko, kde Okresný súd vydal rozhodnutie o zákaze manipulácie s majetkom odsúdenej a Najvyšší súd SR vrátil konanie predaja bytu vo Vlčom hrdle, čím by sa rozhodnutie malo vykonať a do 6 mesiacov by mali prísť peniaze na účet Slovenskej sekcie IPA.
Správa I.viceprezidenta Petra Podbehlého nebola predložená.
Správa II. viceprezidenta Petra Dulína bola prejednaná.
Správa pokladníka Richarda Kadnára bola prejednaná.
Správa generálneho sekretára Miloslava Ivicu bola prejednaná, do 30.6. nový členovia, preregistrovanie, zoznam, dotazníky, prijatie 15 rokov služby v PZ.

Od 1.1.2024 vznikla nová Územná úradovňa ZVJS - Zbor väzenskej a justičnej stráže.
Správa Revíznej komisie prejednaná.
Návrh výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA členske na rok 2025 25 euro, podiel odvodu z členského bude 8 euro.
Národný kongres Slovenskej sekcie IPA sa uskutoční v roku 2025 vo Vysokých Tatrách apríl alebo máj.
Stredoeurópsky kongres Košice a Celoeurópske stretnutie IPA motorkárov.
Na záver boli odovzdané pamätné listy a medaile k 30. výročiu Slovenskej sekcie IPA.

 

Vedúci Územnej úradovne Bratislava X.
             Vladimír Šramatý 

 

Náhľad fotografií zo zložky Národný kongres IPA Slovenskej sekcie