Choď na obsah Choď na menu
 

Vážení delegáti Národného kongresu Slovenskej sekcie IPA.

 

     Vzhľadom k epidemiologickej situácii v Slovenskej republike v súvislosti s pandémiou COVID – 19 Vám oznamujem, že Národný kongres Slovenskej sekcie IPA, plánovaný na 31. októbra 2020  sa odkladá na druhú sobotu, ktorá bude nasledovať po uvoľnení opatrení a možnosti jeho zorganizovania. Miesto a čas Vám bude ihneď po uvoľnení opatrení oznámený. Zúčastniť sa môžu všetci delegáti Národného kongresu Slovenskej sekcie IPA, členovia volebnej komisie a kandidáti na nejakú z funkcií do Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA a Revíznej komisie Slovenskej sekcie IPA. Bude potrebné sa ešte raz v stanovenom termíne delegovať.

S pozdravom  Výkonné prezídium Slovenskej sekcie IPA

 

    Na základe rozhodnutia Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA Vám oznamujem, že Výkonné prezídium Slovenskej sekcie IPA a Revízna komisia Slovenskej sekcie IPA bude až do zvolenia nového Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA a Revíznej komisie Slovenskej sekcii IPA pracovať v súčasnom  zložení.

     Rozhodnutie bolo prijaté na on-line zasadnutí Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA dňa 21. 10. 2020 podľa článku 11, ods. 13, písmeno c.

 

**********************************************************************************************************************************************

 

Milí priatelia, členovia Územnej úradovne Bratislava X Slovenskej sekcie IPA

Vedenie Územnej úradovne Bratislava X Slovenskej sekcie IPA si Vám, svojim členom, dovoľuje pripomenúť, že nastal čas zaplatiť členský príspevok na rok 2021.
 
V zmysle Stanov Slovenskej sekcie IPA je potrebné členský príspevok na rok 2021 zaplatiť do 31. decembra 2020. Upozorňujeme, že ak nezaplatíte členský príspevok do 31. decembra 2020, v zmysle stanov sa Vaše členstvo v Slovenskej sekcii IPA skončí (čl. 18 ods. 2 písm. a) Stanov Slovenskej sekcie IPA).
 
Členský príspevok na rok 2021 je stanovený vo výške 20 €.

Môžete ho uhradiť do 31. decembra 2020 jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. Priamy vklad na účet Územnej úradovne Bratislava X Slovenskej sekcie IPA v pobočke Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava - IBAN: SK0609000000005116968921 (Je potrebné uviesť meno a priezvisko platiteľa v správe pre prijímateľa + členské 2021)

2. Prostredníctvom internet-bankingu z osobného účtu člena na účet Územnej úradovne v Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava - IBAN: SK0609000000005116968921 (Je potrebné uviesť meno a priezvisko platiteľa v správe pre prijímateľa + členské 2021)

 

                                                     Vedúci Územnej úradovne BA X

                                                               Vladimír Šramatý

 

   

********************************************

                                                         

        Obrázok

**********************************************************************************************

     V prípade že sa členovia Územnej úradovne IPA Bratislava X dostanú k pozvánkam na akcie organizované inými Územnými úradovňami doma, či v zahraničí, nech kontaktujú vedenie našej úradovne alebo webmastera, ktorý takúto pozvánku umiestni na našu webstránku. Zároveň vyzývame tých členov, ktorý sa zúčastnili na akejkoľvek akcii IPA a majú z nej vyhotovenú fotodokumetáciu, aby fotografie so stručným popisom akcie poslali na mail webmastera. Je možné vykázať aj návštevy policajtov zo zahraničia, či už služobné alebo mimopracovné. Aj takýmto spôsobom môžete priložiť ruku k dielu a zároveň zviditeľniť našu úradovňu.

                                                                                     Webmaster