Choď na obsah Choď na menu
 

 

Milí priatelia, členovia Územnej úradovne Bratislava X Slovenskej sekcie IPA

Zisťujeme záujem o výrobu kožených puzdier s očíslovaným odznakom + doplnkových preukazov IPA s fotkou a svojou aktuálnou, alebo poslednou dosiahnutou hodnosťou. 

 

img_20190130_170107.jpg

 

Na výrobu doplnkových preukazov sa musí nazbierať min. 100 záujemcov.

Kto má záujem hláste e-mailom na :

 

>>> sramaty@post.sk <<<

 

Hodnosť bude treba preukázať kópiou - scanom vložky k služobnému preukazu, alebo iným hodnoverným dokladom z príslušného ministerstva! Aktuálna fotografia bude stačiť v digitálnej podobe zaslaná e-mailom. Minimálné rozlíšenie stanoví výrobca.

 

                                                     Vedúci Územnej úradovne BA X

                                                               Vladimír Šramatý

 

   

********************************************

                                                         

        Obrázok

**********************************************************************************************

     V prípade že sa členovia Územnej úradovne IPA Bratislava X dostanú k pozvánkam na akcie organizované inými Územnými úradovňami doma, či v zahraničí, nech kontaktujú vedenie našej úradovne alebo webmastera, ktorý takúto pozvánku umiestni na našu webstránku. Zároveň vyzývame tých členov, ktorý sa zúčastnili na akejkoľvek akcii IPA a majú z nej vyhotovenú fotodokumetáciu, aby fotografie so stručným popisom akcie poslali na mail webmastera. Je možné vykázať aj návštevy policajtov zo zahraničia, či už služobné alebo mimopracovné. Aj takýmto spôsobom môžete priložiť ruku k dielu a zároveň zviditeľniť našu úradovňu.

                                                                                     Webmaster