Choď na obsah Choď na menu
 

 

 

Milí priatelia, členovia Územnej úradovne Bratislava X Slovenskej sekcie IPA

 

 

Vedenie Územnej úradovne Bratislava X Slovenskej sekcie IPA si Vám, svojim členom, dovoľuje pripomenúť, že nastal čas zaplatiť členský príspevok na rok 2024.
 
V zmysle Stanov Slovenskej sekcie IPA je potrebné členský príspevok na rok 2024 zaplatiť do 31. decembra 2023. Upozorňujeme, že ak nezaplatíte členský príspevok do 31. decembra 2022, v zmysle stanov sa Vaše členstvo v Slovenskej sekcii IPA skončí (čl. 18 ods. 2 písm. a) Stanov Slovenskej sekcie IPA).
 
Členský príspevok na rok 2024 je stanovený vo výške 20 €.

Môžete ho uhradiť do 31. decembra 2023 jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. Priamy vklad na účet Územnej úradovne Bratislava X Slovenskej sekcie IPA v pobočke Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava - IBAN: SK0609000000005116968921 (Je potrebné uviesť meno a priezvisko platiteľa v správe pre prijímateľa + členské 2024)

2. Prostredníctvom internet-bankingu z osobného účtu člena na účet Územnej úradovne v Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava - IBAN: SK0609000000005116968921 (Je potrebné uviesť meno a priezvisko platiteľa v správe pre prijímateľa + členské 2024)

 

                                                     Vedúci Územnej úradovne BA X

                                                               Vladimír Šramatý

 

   

********************************************

                                                         

        Obrázok

**********************************************************************************************

     V prípade že sa členovia Územnej úradovne IPA Bratislava X dostanú k pozvánkam na akcie organizované inými Územnými úradovňami doma, či v zahraničí, nech kontaktujú vedenie našej úradovne alebo webmastera, ktorý takúto pozvánku umiestni na našu webstránku. Zároveň vyzývame tých členov, ktorý sa zúčastnili na akejkoľvek akcii IPA a majú z nej vyhotovenú fotodokumetáciu, aby fotografie so stručným popisom akcie poslali na mail webmastera. Je možné vykázať aj návštevy policajtov zo zahraničia, či už služobné alebo mimopracovné. Aj takýmto spôsobom môžete priložiť ruku k dielu a zároveň zviditeľniť našu úradovňu.

                                                                                     Webmaster