Choď na obsah Choď na menu
 

Národný kongres Slovenskej sekcie IPA

     13. novembra 2010 sa zástupcovia našej úradovne zúčastnili Národného kongresu Slovenskej sekcie IPA, ktorý ako jej najvyšší orgán zasadá každé 3 roky. Z hľadiska sekcie ide o významnú udalosť, nakoľko sa na ňom uskutočňujú riadne voľby členov celosekčného riadiaceho, výkonného a kontrolného orgánu - Výkonného prezídia a Revíznej komisie. Otvorenia tohoto zasadnutia a sprievodného spoločenského programu sa zúčastnilo 12 zahraničných hostí z národných sekcií IPA - Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Poľsko, Slovinsko a Chorvátsko.

     Do funkcií boli zvolení nasledujúci členovia Slovenskej sekcie IPA:

1. Štefan Varga - Prezident Slovenskej sekcie IPA

2. Ing. Alexander Fazekas - 1. Viceprezident

3. Mgr. Peter Suchý - 2. Viceprezident

4. Ing. Tatiana Pribíková - 3. Viceprezidentka

5. JUDr. Ján Welnitz - Generálny sekretár

6. Mgr. Peter Gavorník - 1. Asistent G.S.

7. Pavol Csenkey - 2. Asistent G.S.

8. Ing. Miloslav Ivica - Pokladník

9. Mgr. Alena Kováčová - Asistentka pokladníka

10. JUDr. Ján Dučák - Člen revíznej komisie

11. Jozef Hrušovský - Člen revíznej komisie

12. Andrej Odrobiňák - Člen revíznej komisie