Choď na obsah Choď na menu
 

Národné prezídium SS IPA 2012

     V Bratislave dňa 26. mája 2012 sa uskutočnilo v priestoroch hotela Barónka zasadnutie Národného prezídia Slovenskej sekcie IPA. Zároveň počas zasadnutia Národného prezídia sa uskutočnili aj doplňujúce voľby Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA. Národného prezídia sa zúčastnilo 28 delegátov a 10 pozorovateľov. Zasadnutie otvoril a viedol 2. viceprezident Slovenskej sekcie IPA Mgr. Peter Suchý. V úvode sa prihlásil Štefan Varga, ktorý oznámil delegátom, že dňa 2. mája 2012 v ranných hodinách náhle zomrel vo veku 62 rokov prvý prezident Slovenskej sekcie IPA Jožko Gálik. Minútou ticha si delegáti uctili pamiatku zosnulého. Česť jeho pamiatke. Delegáti a pozorovatelia si vypočuli správu 2. viceprezidenta, ktorú aj schválili. Delegáti ďalej schválili správu generálneho sekretára Slovenskej sekcie IPA Jána Welnitza a vzali na vedomie návrh plánu činnosti na ďalší rok ako aj návrh rozpočtu Slovenskej sekcie IPA na rok 2013. Všetky pripomienky delegátov a pozorovateľov k činnosti Slovenskej sekcie IPA boli zaprotokolované a týkali sa problémov odvodov členských príspevkov, dopracovania vnútorných predpisov a aktualizácia internetovej stránky. Ďalšími bodmi programu bola informácia o príprave novej webovej stránky ipa-slovakia.sk a doplňujúce voľby Výkonného prezídia. Kandidátna listina obsahovala návrh kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej sekcie IPA Mgr. Petra Suchého, ďalšie návrhy na funkciu 1. viceprezidenta s kandidátov Mgr. Stanislav Kozina, JUDr. Ivan čičmanec Mgr. Ladislav Csollei a 3. viceprezidenta s návrhom kandidáta Mgr. Peter Šabo. Po voľbách bol za prezidenta Slovenskej sekcie IPA zvolený Mgr. Peter Suchý, za 1. viceprezident bol zvolený Mgr. Stanislav Kozina a za 3. viceprezidenta Mgr. Peter Šabo. Funkcia 2. viceprezidenta nie je obsadená.

      
                           Vedúci územnej úradovne BA X.
                                  Vladimír Šramatý