Choď na obsah Choď na menu
 

Schôdza IPA BA X 1/2019

PROTOKOL

Z členskej schôdze Územnej úradovne Bratislava X Slovenskej sekcie IPA

 

     Dňa 24.01.2019 o 16.30 h sa v Bratislave na Vajnorskej ul. č. 25 v budove OR PZ v Bratislave III uskutočnila riadna členská schôdza Územnej úradovne Bratislava X s programom:

  1. Otvorenie členskej schôdze
  2. Správa o finančnom hospodárení Územnej úradovne za rok 2018
  3. Správa o činnosti Územnej úradovne za rok 2018
  4. Voľby vedenia Územnej úradovne na nasledujúce štvorročné obdobie
  5. Diskusia
  6. Záver

Po oboznámení prítomných členov s programom bola vykonaná voľba zapisovateľa Miroslav Valenčík a členov volebnej komisie. Hlasovaním bola volebná komisia zvolená: Ján Skulský, Štefan Junga a František Varga. Vedúci volebnej komisie Ján Skulský predstavil navrhnutých kandidátov a v závislosti od spôsobu voľby verejným hlasovaním predložil návrh kandidátnej listiny.

Návrh na zvolenie za vedúceho Územnej úradovne pán Vladimír Šramatý.

Návrh na zvolenie za sekretára Územnej úradovne pán Roman Záň.

Návrh na zvolenie za pokladníka Územnej úradovne pán Marek Švec.

Všetci traja kandidáti vyslovili súhlas s návrhom na kandidáta.

K voľbe kandidátov bolo prikročené jednotlivým hlasovaní.

Za návrh na zvolenie vedúceho Územnej úradovne Bratislava X Slovenskej sekcie IPA pána Vladimíra Šramatého bolo za 17 členov, proti nebol nikto a nezdržal sa hlasovania nikto.

Za návrh na zvolenie sekretára Územnej úradovne Bratislava X Slovenskej sekcie IPA pána Romana Záňa bolo za 17 členov, proti nebol nikto a nezdržal sa hlasovania nikto.

Za návrh na zvolenie pokladníka Územnej úradovne Bratislava X Slovenskej sekcie IPA pána Mareka Šveca bolo za 17 členov, proti nebol nikto a nezdržal sa hlasovania nikto.

Po skončení volieb verejným hlasovaním vedúci volebnej komisie Ján Skulský vyhlásil výsledky volieb, ktoré osvedčil a potvrdil prítomný prezident Slovenskej sekcie IPA pán Ján Kovalčík.

Nové vedenie Územnej úradovne Bratislava X Slovenskej sekcie IPA poďakovalo za prejavenú dôveru.

 

V Bratislave, dňa 24.01.2019                                                     

 

****************************************************************************************************************************************************

 

Zápisnica

Z členskej schôdze Územnej úradovne Bratislava X Slovenskej sekcie IPA

     Po oboznámení s programom pokladník Marek Švec predložil správu o finančnom hospodárení za roky 2016, 2017 a 2018. V roku 2016 bol celkový príjem 2 186 € a výdaj 1 675 € (odvody, členské, prezenty IPA, magnetky, Národný kongres, web stránka, poplatky za účet). Zostatok 511 €. Rok 2017 sme hospodárili so sumou 2 376 €, výdaje sme mali 1 562,16 €, zostatok 813,90 € (odvody, členské, nákup v publikácii, prezenty IPA, odvody novoprijatí, Národný kongres, web stránka, poplatok, účet). V roku 2018 sme hospodárili so sumou 2 374,51 €, výdaje sme mali 1 797,98 € (prezenty IPA, nájomné, publikácie, spoločenské posedenie, drobné nákupy, konferenčný odznak, web stránka a vedenie účtu) zostatok 516,53 €.

     Sekretár Územnej úradovne Bratislava X pán Roman Záň oboznámil prítomných s činnosťou za roky 2016, 2017 a 2018. V roku 2016 sme v januári mali členskú schôdzu, v máji sa uskutočnilo stretnutie zberateľov policajných insígnií v BA, taktiež konferenciu policajných historikov na Bratislavskom hrade a Národný  kongres v Krupine. V roku 2017 sa 20. mája konala konferencia policajných historikov v Lučenci, 27. mája stretnutie zberateľov policajných insígnií v Prahe, v októbri Národný kongres v Košiciach a v novembri stretnutie zberateľov v Barcelone. V roku 2018 24. a 25. mája konferencia policajných historikov v Primaciálnom paláci, 26. mája stretnutie zberateľov policajných insígnií v BA, spoločenské stretnutie bojovej ukážke z obdobia II. Svetovej vojny na Agrokomplexe v Nitre, 2. júla stretnutie zberateľov policajných insígnií Katowice v Poľsku, klub vojenskej histórie, v septembri Národný kongres Mýto pod Ďumbierom. Členská schôdza schválila návrh na zmenu sídla Územnej úradovne BA X konať bude vedenie Územnej úradovne. Prezident Slovenskej sekcie IPA pán Ján Kovalčík oboznámil členskú schôdzu s rokovaním Ministerstva vnútra SR o rámcovej zmluve a s oslavou 25. výročia IPA konanej 22. júna v Šamoríne.

Voľby vedenia Územnej úradovne potvrdili v nadchádzajúcom období staronové zloženie: vedúci Územnej úradovne Vladimír Šramatý, sekretár Roman Záň a pokladník Marek Švec.

 

V Bratislave, dňa 24.01.2019