Choď na obsah Choď na menu
 

Schôdza IPA BA X 1/2016

Milé kolegyne a kolegovia,

     dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozdravil a zaželal Vám v roku 2016 zdravie, šťastie a pohodu. Zároveň Vám oznámil, že 14.1.2016 v reštaurácii U majora Zemana na Vysokej ulici v Bratislave sa uskutočnilo rokovanie a voľba vedenia našej Územnej úradovne Bratislava X. Nášho rokovania sa zúčastnila pokladníčka Slovenskej sekcie IPA p. Ing. Miloslava Štefánková – Miňová, ktorá dohliadala na priebeh volieb a tradične generálny sekretár Slovenskej sekcie IPA p. JUDr. Ján Welnitz ako hosť.

     Vážení členovia na tomto mieste je potrebné napísať to, že všetci tí, ktorí sa zúčastnili rokovania a volieb našej úradovne si zaslúžia absolútne poďakovanie. Poďakovanie patrí aj členom, ktorí prišli z ďaleka ako Jozef Globan od Topoľčian, Pavel Hrdina od Banskej Bystrice, Jozef Korecký od Pezinka, Tibor Devát od Šale, či Ladislav Dorkó od Malaciek alebo Ján Môcik od Senca.

     Vážení a milí všetky komentáre z každej konanej akcie ste mali možnosť si prečítať a tieto komentáre boli zamerané na ciele a možnosti nášho občianskeho združenia. Máme možnosť nájsť si priateľov v Norimbergu, Bruseli, Barcelone, v Prahe alebo vo Viedni. Ďalšie možnosti týchto akcií je spoznávať cestovaním rôzne krajiny a ich zvyklosti.

     Milí priatelia činnosť našej Územnej úradovne Bratislava X v roku 2016 sústredíme na uskutočnenie 3. ročníka konferencie policajných historikov na Bôriku a zároveň na 5. medzinárodné stretnutie zberateľov policajných, colníckych, väzenských, záchranárskych a hasičských insígnií, ktoré sa uskutočnia 20. mája resp. 21. mája 2016. Ďalej sa budeme venovať organizovaniu kultúrnych, športových a spoločenských podujatí s ostatnými členmi našej úradovne. Cieľom staronového vedenia Územnej úradovne je prebudiť záujem ostatných členov našej úradovne o dianie u nás doma ale aj v zahraničí. Na našom spoločnom rokovaní sme sa dohodli, že vždy v januári sa po vzájomnej dohode stretneme na spoločnom sedení a dohodneme si postup na ten ktorý rok. Prijali sme aj návrh zorganizovať návštevu mesta Znojma na Morave. V rôznom krátko vystúpil aj generálny sekretár Slovenskej sekcie IPA pán Welnitz, ktorý upozornil na správne písanie komentárov, ako aj účasť tých istých členov na spoločných podujatiach.

     Po ukončení členskej schôdze boli prítomným odovzdané upomienkové predmety šálky s emblémom IPA Bratislava X. Na záver je treba na tomto mieste poďakovať aj našim členom, ktorí nemalou mierou prispievajú na chod našej úradovne, ako Ján Môcik, Bohumil Krist, Vladimír Pavliček, či naši priatelia Karol Čížik, František Čáp, Miroslav Fodora, Dušan Šípoš a František Fodora.


V Bratislave dňa 15.1.2016                                       Vedúci Územnej úradovne BA X

                                                                                                 Vladimír Šramatý