Choď na obsah Choď na menu
 

Národný kongres SS IPA 2022

     V spoločenských priestoroch hotela Sorea v Bratislave sa dňa 24.09.2022 uskutočnilo riadne zasadnutie Národného kongresu Slovenskej sekcie IPA. Zasadnutie otvoril prezident Slovenskej sekcie IPA Ing. Ján Ignaták. V úvode ozrejmil základné činnosti vyplývajúce zo Stanov Slovenskej sekcie IPA. Poukázal na založenie Medzinárodnej policajnej asociácie dňa 01.01.1950, aj na rok 1994, kedy bola založená Slovenská sekcia IPA a celosvetovo je organizovaných v Medzinárodnej policajnej asociácii 369 000 policajtov. Okrem iného sa zúčastnil aj hlavného pojednávania Krajského súdu v Bratislave, kde sa obžalovaná Ing. Mimi Štefanko Miňo domáhala zmeny rozhodnutia Okresného súdu Bratislava V. Krajský súd Bratislava potvrdil výšku nepodmienečného trestu 10 rokov a obžalovanú zaviazal k náhrade škody pre poškodené občianske združenie Slovenská sekcia IPA vo výške 113 958,39 EUR.
Členovia Národného kongresu Slovenskej sekcie IPA sa potom venovali ostatným správam 1. viceprezidenta, 2. viceprezidenta, generálneho sekretára a pokladníka. Zo všetkých predložených správ vyplynula spokojnosť s platobnou disciplínou a dobrým fungovaním medzi jednotlivými Územnými úradovňami Slovenskej sekcie IPA a Výkonným prezídiom.

Boli predložené aj návrhy na stanovenie výšky členského príspevku na rok 2024 v sume 20,- EUR, na zmenu Stanov podávania prihlášok elektronickou formou a návrh Územnej úradovne Nitra na doplnenie Stanov IPA, aby sa členmi mohli stať aj obecní aj mestskí policajti na Slovensku. Tento návrh nepodporilo 26 delegátov, 6 sa zdržalo a 1 nehlasoval. Delegáti Národného kongresu Slovenskej sekcie IPA schválili termín a miesto konania nasledujúceho kongresu na mesiac apríl 2023 vo Vysokých Tatrách.