Choď na obsah Choď na menu
 

Národný kongres SS IPA 2017

Milí priatelia

     V sobotu 28. októbra 2017 sa uskutočnil Národný kongres Slovenskej sekcie IPA v Košiciach. Otvorenie zasadnutia vykonal prezident Slovenskej sekcie IPA Ing. Ján Kovalčík. V prvom rade privítal hostí kongresu a to prezidenta Asociácie policajtov vo výslužbe JUDr. Hristo Gluškova, ktorý vo svojom krátkom príhovore ozrejmil činnosť asociácie, ktorá má v súčasnosti 5 620 členov, riaditeľa Slovenskej policajno historickej spoločnosti Mgr. Jerguša Sivoša, ktorý v krátkosti rozobral vznik a vývoj četníctva a polície v Košiciach, a plk. Otta Molnára riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ Košice, ktorý pozdravil delegátov a účastníkov kongresu. Policajný prezident JUDr. Tibor Gašpar sa ospravedlnil.

     Po schválení návrhu programu sa prezentovalo 34 prítomných delegátov z celkového počtu 43 vedúcich územných úradovní. V súčasnej dobe má Slovenská sekcia IPA 8 424 členov. Za svoju aktívnu činnosť si prevzali ocenenia IPA Slovenskej sekcie Peter Vígh a ocenenie plaketa Arthura Tropha si prevzal Peter Suchý.

     Priebeh zasadnutia potom viedol 1. viceprezident Slovenskej sekcie IPA Mgr. Roman Záň. Ďalej boli predložené výročné správy o stave Slovenskej sekcie IPA za uplynulé obdobie Jánom Kovalčíkom prezidentom, správa 1. viceprezidenta, správa 2. viceprezidenta Jána Ignatáka, správa generálneho sekretára Miloslava Ivicu, správa pokladníčky Ing. Mimi Štefanko Miňo a správa Revíznej komisie, ktorú predniesol Mgr. Roman Tatranský. Táto ostatná správa poukázala na rôzne nedostatky z uplynulého obdobia rokov 2013 a 2014, kedy nebolo možné vykonať finančný odpočet pre chýbajúce doklady a podklady, ktoré nebolo možné dohľadať, nakoľko ich bývalý generálny sekretár Slovenskej sekcie IPA neodovzdal.

     Ďalším bodom programu bola zmena stanov článku podmienky členstva. Tento bod prijatie za riadnych členov Slovenskej sekcie IPA príslušníkov NBU a colníkov nebol dostatočným počtom delegátov schválený.

     Miloslav Ivica informoval prítomných delegátov o novej adrese Slovenskej sekcie IPA ktorá je Pajštúnska ul. č. 1, 851 02 Bratislava a písomná adresa je P.O. Box 141 Bratislava. Výroba preukazov na Slovensku nie je možná z technických dôvodov. Roman Záň predložil návrhy na ocenenie práce členov a to medailou, pamätným listom, ďakovným listom a vecným darom.

     Národný kongres roku 2018 sa uskutoční v Banskobystrickom kraji.

     Na záver prezident Slovenskej sekcie IPA Ing. Ján Kovalčík ukončil zasadnutie Národného kongresu a poďakoval všetkým prítomným delegátom.

 

Servo per amikeco!                                                        Vedúci územnej úradovne BA X.

                                                                                     Vladimír Šramatý