Choď na obsah Choď na menu
 

Národné prezídium SS IPA 2015

Milí priatelia 

     Schválením programu zasadnutia Národného prezídia Slovenskej sekcie IPA na 19. septembra 2015 konalo Národné prezídium Slovenskej sekcie v hotely Mercure v Bratislave.

     Z celkového počtu 40 vedúcich Územných úradovní sa zasadnutia zúčastnilo 27. Okrem toho majú 3 Územné úradovne (Prievidza, Železničná polícia, Žilina) pozastavené hlasovacie práva z rôznych dôvodov. Okrem vedúcich Územných úradovní sa zasadnutia zúčastnili aj jednotliví pozorovatelia za úradovne. Našu Územnú úradovňu reprezentoval Štefan Junga.

     Na programe Národného prezídia, ktoré viedol 1. viceprezident Slovenskej sekcie IPA Roman Záň sa prejednávalo:

- podanie daňových priznaní, zisteným nedostatkom a k opatreniam realizovaným na vykonanie nápravy v daňovej oblasti

- návrh na stanovenie výšky členského príspevku a odvod príspevku Slovenskej sekcii na rok 2016 (20 € odvod 6 €)

- návrh na schválenie termínu a miesta konania zasadnutia Národného kongresu 4. a 5. novembra 2016 Vysoké Tatry

- návrh na schválenie plánu činnosti a rozvoja Slovenskej sekcie IPA na rok 2016

- návrh na schválenie rozpočtu Slovenskej sekcie IPA na rok 2016

neschválený návrh Ing. Anny Buliakovej na úhradu 300€ p. Klačanovej za spracovanie daňového priznania Slovenskej sekcie IPA za rok 2013

- neobnovenie hlasovacieho práva Územnej úradovni Žilina

- úloha pre Výkonné prezídium vypracovať Smernicu o poskytovaní finančných príspevkov na medzinárodné podujatia územných úradovní

- úloha pre Výkonné prezídium vypracovať Smernicu o poskytovaní príspevkov zo sociálneho fondu Slovenskej sekcie IPA

- úloha pre Výkonné prezídium ustanoviť pracovnú skupinu na vypracovanie podrobnej revízie Stanov Slovenskej sekcie IPA, v prípade potreby pripraviť a predložiť aj návrhy zmeny stanov, prípadne pripraviť a predložiť návrh nových stanov

     V predposlednom bode programu boli vyhlásené doplňujúce voľby Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA na funkcie Prezident Slovenskej sekcie IPA, Pokladník a Asistent pokladníka. Na uvedené posty kandidovali Ing. Miroslav Kurta Územná úradovňa BA III. a Peter Vigh vedúci Územnej úradovne Rimavská Sobota na post prezidenta. V tajnej voľbe získal Ing. Miroslav Kurta 13 hlasov a Peter Vigh 14. Prezidentom Slovenskej sekcie IPA sa stal Peter Vigh. Na post pokladníka kandidovala Ing. Miroslava Štefanková Miňová a v tajnom hlasovaní získala 26 hlasov.  Na post asistent pokladníka kandidovala Mgr. Božena Čambalíková a v tajnom hlasovaní získala 27 hlasov.

     V bode rôzne p. Csöllei kritizoval program 20. výročie Slovenskej sekcie IPA, podľa čoho sa udeľovali pamätné listy. Ján Dučák navrhol zasadnutia Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA uverejniť na internetovej stránke IPA – Slovenská sekcia. Roman Tatranský kritizoval opäť oslavu 20. výročia IPA katering, priestory. Požiadal o nahliadnutie do zápisníc z Výkonného prezídia od roku 2012. Nie sme schopní odprezentovať úspechy našich členov doma i v zahraničí. Uzavrieť Rámcovú zmluvu s Ministerstvom vnútra SR. Spolupráca s Asociáciou policajtov vo výslužbe.

 

                                                                Vedúci Územnej úradovne BA X.

                                                                           Vladimír Šramatý