Choď na obsah Choď na menu
 

Národné prezídium SS IPA 2014

          Dňa 24. mája 2014 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Národného prezídia Slovenskej sekcie IPA. 

Dôvod zasadnutia Národného prezídia boli doplňujúce voľby Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA, nakoľko sa prezident, 1. viceprezident, pokladníčka a asistent pokladníčky vzdali svojich funkcií.
Národné prezídium tvorí vedenie 41 územných úradovní a ich vedúcich. Územná úradovňa Prievidza má pozastavené hlasovacie právo, ale ako pozorovateľ sa zúčastnila zasadnutia. Z celkového počtu 41 územných úradovní  sa zasadnutia zúčastnilo 25 delegátov.
Program zasadnutia Národného prezídia Slovenskej sekcie IPA bol delegátmi schválený a je dostupný na webovej stránke k nahliadnutiu.
Významným 11. bodom programu boli doplňujúce voľby Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA. Boli predstavení kandidáti na voľbu prezidenta, 1. viceprezidenta, pokladníka a asistenta pokladníka.
 
Kandidáti na voľbu Prezidenta Slovenskej sekcie IPA:
Ján Ignaták,  ktorý vo voľbe získal 18 hlasov, Július Puk získal 2 hlasy a Peter Suchý získal 3 hlasy.
 
Prezidentom Slovenskej sekcie IPA sa stal Ján IGNATÁK.
 
Kandidáti na voľbu 1. viceprezidenta:
Ján Dučák získal 11 hlasov a Roman Záň získal 13 hlasov.
1. viceprezidentom Slovenskej sekcie IPA bol zvolený Roman ZÁŇ.
 
Kandidát na pokladníka : Ján Hrnčiar bol zvolený počtom hlasov 24.
Kandidát na asistenta pokladníka Arnold Popluhárbol zvolený počtom hlasov 24. 
Po uskutočnení volieb v bode rôzne bola daná informácia o registrácii ochrannej známky Slovenskej sekcie IPA, emailové stránky, 2% z daní, nájomná zmluva medzi Inchebou a Slovenskou sekciou IPA, registračný formulár a zhotovenie štandardy Slovenskej sekcie IPA. Členské na rok 2015 zostáva 20 Euro a odvod 6 Euro. Zasadnutie Národného prezídia Slovenskej sekcie IPA sa uskutoční 19. septembra 2015.