Choď na obsah Choď na menu
 

Konferencia policajných historikov 2014

Prvý ročník konferencie policajných historikov sa uskutočnil 16. mája 2014 na Bratislavskom hrade. Najzáhadnejšie zločiny v dejinách československej policajnej histórie, rozdiely medzi vtedajšou a súčasnou policajnou prácou boli témy konferencie.
Konferenciu zahájil nástup Čestnej jednotky Finančnej správy SR a vystúpenie hudby Ministerstva vnútra SR hymnami Českej republiky a Slovenskej republiky. Účastníkov privítal Roman Záň, sekretár Územnej úradovne BA X a zároveň 1 viceprezident Slovenskej sekcie IPA. a riaditeľ Slovenskej policajno-historickej spoločnosti Mgr. Jerguš Sivoš PhD. V programe konferencie vystúpili s príspevkami Jerguš Sivoš na tému Generál Gustáv Pongrácz-osobnosť slovenskej policajnej histórie, Zuzana Slameňová na tému Z pozostalosti generála Gustáva Pongrácza v zbierkach Múzea polície SR-prípad Jakuba Reintza a spol., Radoslav Ragač na tému Archívne fondy bezpečnostných zložiek v Slovenskom národnom archíve, František Bartoš na tému Vznik a očakávania duchovnej služby v rezorte Ministerstva vnútra SR, Pavel Mičianik na tému Četníctvo, polícia a finančná stráž v bojoch proti maďarským teroristom v rokoch 1938-1939, Jiří Rulc na tému Historické začiatky složobnej kynológie na území nášho štátu od roku 1900, Petr Nevolný na tému História a súčasnosť výcviku služobných psov bezpečnostných zborov na území Slovenska, Juraj Štaudinger na tému Nadporučík Ján Magál, významná osobnosť kynológie na Slovensku, Michal Dlouhý na tému Služobný pes ALTO a jeho pôsobenie v Nitre 1929-1939, Radek Galaš na tému Prípad plukovníka Bazalu-vojna na Slovensku 1919, Miloš Skořepa - Patrik Keller na tému Četnícke lyžiarske kurzy v 20. rokoch minulého storočia, Roman Záň na tému Slovenské žandárstvo- osudy vrchného strážmajstra Jozefa Jakubca, Marcel Šuštiak na tému Vývoj finančnej stráže v rokoch 1918-1948, Milan Bárta na tému Pôsobenie škpt. Štefana Kubíka v Paríži v rokoch 1948-1949, Jan Kalous na tému Vyšetrovateľ Jozef Kubinec. Sonda do života príslušníka ŠtB, Libor Svoboda na tému Juhočeská stopa Michala Zibrína. Príslušníci VB z Jindřichovho Hradca ako spolupracovníci slovenského exilu a konferenciu uzavreli Čeněk Sudek a Jiří Čadek na tému Renovácia historických policajných vozidiel. Na záver konferencie odovzdala plakety MV SR riaditeľka odboru protokolu Kancelácie MV SR Mgr. Ingrid Stanová. Účastníci ukončili konferenciu prehliadkou hradu a expozície výstavy.

 

Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor na prezentáciu nových poznatkov, historických dokumentov ale aj predmetov a 2. ročník sa uskutoční 15. mája 2015. Na organizovaní konferencie sa podieľala Slovenská faleristická spoločnosť, Územná úradovňa Bratislava X. Slovenskej sekcie IPA a Historické múzeum Slovenského národného múzea. Partnermi konferencie boli: Ministerstvo vnútra SR, Finančná správa SR, ELET Web Solutions s.r.o. a Numizmatika Macho & Chlapovič a.s.

 

 1. Konferencia policajných historikov - foto Tomáš Malečka