Choď na obsah Choď na menu
 

APVV 2015

Oslavy dňa polície.

     Tak ako väčšina iných dôležitých povolaní aj my, aj  keď už bývalí policajti, si pripomíname význam tohto povolania, lebo aj Policajný zbor SR je veľmi dôležitým orgánom v spoločnosti, nakoľko chráni životy, zdravie,  majetok a bezpečnosť občanov a každý z nás sa počas výkonu služby svojou mierou podieľal na plnení týchto dôležitých úloh.

     Deň polície sa pre väčšinu z nás spájal pred revolúciou s dátumom s dátumom 24.4., teda dňom vyhlásenia zákona č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti, po revolúcii s dátumom 20.6. teda dňom, kedy bol vyhlásený zákon Slovenskej národnej rady č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky. V súčasnosti si služobné orgány Policajného zboru tento deň pripomínajú 29. septembra, teda v čase, keď podľa kalendára oslavujú meniny Michalovia nakoľko sv. Michal archanjel je uctievaný aj ako patrón policajtov.

      Pre niektoré služobné orgány je samozrejmosťou, že na akcie spojené s Oslavami dňa polície prizývajú aj výsluhových dôchodcov, ale je to len na subjektívnom zvážení každého riaditeľa útvaru a aj preto bude Prezídium Asociácie policajtov vo výslužbe pri oficiálnych rokovaniach so zástupcami rezortu MV SR presadzovať, aby táto „ povinnosť“ bola uložená  interným právnym predpisom.

POVINNOSŤ  ÚCTA  PRIATEĽSTVO

Asociácia policajtov vo výslužbe  - Veteran police Slovakia