Choď na obsah Choď na menu
 

 

International Police Association (IPA)

je najväčšou medzinárodnou organizáciou policajných pracovníkov na svete, ktorá v súčasnosti združuje viac ako 390 000 členov zo 62 štátov sveta. Dňa 5. júna 1967 bola Sociálnou radou OSN prijatá do registra Generálneho sekretariátu OSN ako nevládna organizácia pri Hospodárskej a sociálnej rade. 

Slovenská sekcia IPA združuje v 39 územných úradovniach takmer 6500 policajtov v aktívnej službe a na dôchodku.

      Je politicky a odborovo nezávislá, otvorená pre políciu každého štátu, umožňuje medzinárodné kontakty a výmenu skúseností medzi policajnými pracovníkmi. Chce podporovať priateľské vzťahy, vzájomnú pomoc a výmenu skúseností medzi príslušníkmi policajných zborov, prehlbovať vzťahy medzi občanmi a políciou, študijnými cestami rozširovať poznatky svojich členov, pomáhať v sociálnej oblasti, prispievať porozumeniu medzi národmi a udržanie mieru vo svete. International Police Association ponúka široký študijný a vzdelávací program v 5 kontinentoch sveta.
      IPA - najväčšia policajná organizácia na svete - bola založená dňa 1. januára 1950. Od tohto času jej motto napísané v Esperante "Servo per Amikeco" (Služba cez priateľstvo) pritiahlo viac ľudí, ako si bolo možné vtedy predstaviť.


 

 

Stanovy slovenskej sekcie IPA

Na stiahnutie vo formáte pdf.

 

Prihláška za člena IPA

Na stiahnutie vo formáte Microsoft Word