Choď na obsah Choď na menu
 

Milí priatelia, členovia Územnej úradovne Bratislava X Slovenskej sekcie IPA

 

dovoľte mi na tomto mieste napísať pár slov o našich spoločných podujatiach. V spolupráci so Slovenskou policajnou – historickou spoločnosťou, Klubom policajnej histórie Lučenec a Slovenskou sekciou IPA sme v dňoch 24. a 25. mája 2018 usporiadali 5. Konferenciu policajných historikov. Pod záštitou rektorky Akadémie policajného zboru Dr. H. c. prof. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD., ktorá sa uskutočnila v Bratislave vo Faustovej sieni Apponyiho paláca, prvom sídle žandárstva v Bratislave a ktorú aj osobne otvorila. Konferencia bola rozdelená do dvoch dní s rôznymi témami ako napríklad: Začiatky četníctva na Slovensku, Vznik policajného riaditeľstva v BA v roku 1920, Činnosť četníctva počas štrajkov na Slovensku v období Veľkej hospodárskej krízy, Uniforma slovenského žandárstva, Karel Hartl – osobnosť služobnej kynológie, Služobné psy, Pomocná stráž Verejnej bezpečnosti, Vývoj, označenie a imatrikulácie policajných vozidiel v Československu, Náplecníky – svedkovia historických zmien. Z množstva zaujímavých prednášok bolo určite možné vybrať si. Konferencia sa niesla v znamení odborných výmen a množstva osobných rozhovorov prednášajúcich. Konferenciérom bol náš bývalý kolega Ján Bazovský.      

V nadväznosti na 5. konferenciu policajných historikov sa 26. mája 2018 uskutočnilo 7. Slovensko-české medzinárodné stretnutie zberateľov policajných insígnií. Toto stretnutie sa uskutočnilo v tradičných priestoroch Strediska kultúry Bratislava Nové mesto na Vajnorskej ulici 21. Zúčastnili sa ho zberatelia z Českej republiky, Španielska, Belgicka, Švajčiarska, Maďarska, USA, Rakúska, Poľska a Slovenska. Po skončení podujatia bol pre účastníkov pripravený program v Nitre, kde sme sa zúčastnili ukážky historických bojov z obdobia 2. svetovej vojny, organizovaný Klubom vojenskej histórie Nitra v areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea. V ukážkach bojov sa objavili vzdušné súboje vojnových lietadiel, sovietsky vojnový tank T-34 v plnej sile a funkčný a dynamická bojová ukážka jednotky ČSĽA. Po skončení bojov sme našim účastníkom ukázali starobylú nitriansku Katedrálu Baziliky sv. Emeráma. Od našich kolegov z Španielska, Belgicka, USA, Rakúska sa nám dostalo veľké ďakujem, pretože takéto niečo ešte nikdy nevideli. A na úplný záver sme našich priateľov pozvali na malé rodinné posedenie ku Richardovi Kadnárovi a Henrichovi Klačanskému, kde sme posedeli pri dobrej fazuľovej polievke a mali možnosť si sami vyskúšať robenie bryndzových halušiek. Pri dobrom vínku a borovičke sme zotrvali do polnoci.

 Na tomto mieste patrí veľké ďakujem Romanovi Záňovi, Jergušovi Sivošovi, Tiborovi Devátovi, Márii Ilkovičovej, Vladimírovi Pavlíčkovi, Dušanovi Šípošovi, Karolovi Čížikovi, Petrovi Mozolíkovi starostovi z Kotešovej a členovi Územnej úradovne Žilina, firme Sabrina modelle s.r.o., pani Luknárovej zo Strediska kultúry Bratislava Nové mesto, Jánovi Janíkovi a Miroslavovi Fodorovi.

  V nadväznosti na naše stretnutie zberateľov policajných insígnií sa 2. júna 2018 sa také isté stretnutie uskutočnilo po prvý krát v Katowiciach. Naši priatelia Jacek Michalkowski a Krzysztof Walczynski sa zhostili usporiadania veľmi dobre.  Cestou do Katowic sme sa zastavili v Gliwiciach, kde sa nachádza jedinečný drevený vysielač v Európe a zároveň pamätník začiatku II. svetovej vojny. Vzhľadom na možné pokračovanie stretnutí zberateľov policajných insígnií sme sa predbežne dohodli na ďalších termínoch a to 18. mája 2019 v Prahe, v roku 2020 v máji v Bratislave a v septembri v Katowiciach.

Tešíme sa aj na ďalšie stretnutia a organizovanie spoločenských, kultúrnych i športových podujatí.

                                                      Vedúci Územnej úradovne BA X

                                                                                                                                                                                                    Vladimír Šramatý

 

   

********************************************

                                                         

        Obrázok

**********************************************************************************************

     V prípade že sa členovia Územnej úradovne IPA Bratislava X dostanú k pozvánkam na akcie organizované inými Územnými úradovňami doma, či v zahraničí, nech kontaktujú vedenie našej úradovne alebo webmastera, ktorý takúto pozvánku umiestni na našu webstránku. Zároveň vyzývame tých členov, ktorý sa zúčastnili na akejkoľvek akcii IPA a majú z nej vyhotovenú fotodokumetáciu, aby fotografie so stručným popisom akcie poslali na mail webmastera. Je možné vykázať aj návštevy policajtov zo zahraničia, či už služobné alebo mimopracovné. Aj takýmto spôsobom môžete priložiť ruku k dielu a zároveň zviditeľniť našu úradovňu.

                                                                                     Webmaster