Choď na obsah Choď na menu
 

 

Milí priatelia, členovia Územnej úradovne Bratislava X Slovenskej sekcie IPA

v zmysle čl. 5 ods. 2 Stanov Slovenskej sekcie IPA zvolávame členskú schôdzu Územnej úradovne Bratislava X Slovenskej sekcie IPA, ktorá sa uskutoční dňa 24. januára 2019 v jedálni Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III so sídlom na Vajnorskej ul. č. 25.

Zároveň sa na členskej schôdzi sa uskutočnia aj voľby nového vedenia územnej úradovne na nasledujúce štvorročné volebné obdobie (vedúci, sekretár, pokladník).


     Ďakujeme za úhradu členského príspevku. Členské preukazy a nálepky na budúci rok sa nachádzajú u vedúceho ÚÚ - 0903/290805.

 

 

                                                     Vedúci Územnej úradovne BA X

                                                                                                                                                                                                    Vladimír Šramatý

 

   

********************************************

                                                         

        Obrázok

**********************************************************************************************

     V prípade že sa členovia Územnej úradovne IPA Bratislava X dostanú k pozvánkam na akcie organizované inými Územnými úradovňami doma, či v zahraničí, nech kontaktujú vedenie našej úradovne alebo webmastera, ktorý takúto pozvánku umiestni na našu webstránku. Zároveň vyzývame tých členov, ktorý sa zúčastnili na akejkoľvek akcii IPA a majú z nej vyhotovenú fotodokumetáciu, aby fotografie so stručným popisom akcie poslali na mail webmastera. Je možné vykázať aj návštevy policajtov zo zahraničia, či už služobné alebo mimopracovné. Aj takýmto spôsobom môžete priložiť ruku k dielu a zároveň zviditeľniť našu úradovňu.

                                                                                     Webmaster