Choď na obsah Choď na menu
 

Milí priatelia, členovia Územnej úradovne Bratislava X Slovenskej sekcie IPA


     Od 1. marca 2016 sa sídlo Územnej úradovne Bratislava X presťahovalo z Vajnorskej ul.č. 25 na Tomášikovu ul.č. 46 do budovy Klientského centra na prvé poschodie č. dverí 1A18 (v priestoroch Krajského dopravného inšpektorátu).   

Milí priatelia, po dlhšom čase sa Vám opäť takouto formou prihováram a to z dôvodu už skončeného medzinárodného stretnutia zberateľov policajných nášiviek.

Česko – slovenské medzinárodné stretnutie zberateľov policajných insígnií v poradí už šieste, sa konalo v Zotavovni Väzenskej služby ČR na Květnici v Prahe 4 Pankrác.

Opäť a opäť sme mali možnosť sa stretnúť s našimi priateľmi zberateľmi z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Španielska, Nemecka, USA a Slovenska. Naši priatelia z Prahy, hlavný organizátor, Josef Martinek a Milan Hanák opäť dali všetkým účastníkom možnosť výmeny alebo kúpy policajných, colníckych, väzenských, záchranárskych a hasičských nášiviek, odznakov, uniforiem, čapíc a výstrojných súčiastok. Okrem samotných účastníkov toto podujatie prišli podporiť aj kolegovia policajti Polície ČR so služobnými vozidlami, motocyklami a Jazdeckej polície s koníkmi, ako aj kolegovia Mestskej polície Praha so služobnými vozidlami a motocyklami.

Toto stretnutie opäť potvrdilo, ako je dobré sa po čase stretnúť a pohovoriť si iba tak.

Na záver stretnutia sme poďakovali našim hostiteľom a pozvali všetkých účastníkov na ďalšie stretnutie do Bratislavy, ktoré sa uskutoční 19. mája 2018.

 

Servo per amikeco!                              Vedúci Územnej úradovne BA X.

                                                          Vladimír Šramatý

*****************************************

                                                         

Obrázok

**********************************************************************************************

     V prípade že sa členovia Územnej úradovne IPA Bratislava X dostanú k pozvánkam na akcie organizované inými Územnými úradovňami doma, či v zahraničí, nech kontaktujú vedenie našej úradovne alebo webmastera, ktorý takúto pozvánku umiestni na našu webstránku. Zároveň vyzývame tých členov, ktorý sa zúčastnili na akejkoľvek akcii IPA a majú z nej vyhotovenú fotodokumetáciu, aby fotografie so stručným popisom akcie poslali na mail webmastera. Je možné vykázať aj návštevy policajtov zo zahraničia, či už služobné alebo mimopracovné. Aj takýmto spôsobom môžete priložiť ruku k dielu a zároveň zviditeľniť našu úradovňu.

                                                                                     Webmaster