Choď na obsah Choď na menu
 

Milí priatelia, členovia Územnej úradovne Bratislava X Slovenskej sekcie IPA


     Od 1. marca 2016 sa sídlo Územnej úradovne Bratislava X presťahovalo z Vajnorskej ul.č. 25 na Tomášikovu ul.č. 46 do budovy Klientského centra na prvé poschodie č. dverí 1A18 (v priestoroch Krajského dopravného inšpektorátu).

 

Milí priatelia, členovia Územnej úradovne Bratislava X Slovenskej sekcie IPA,
 
V zmysle Stanov Slovenskej sekcie IPA je potrebné členský príspevok na rok 2018 zaplatiť do 31. decembra 2017. Upozorňujeme, že ak nezaplatíte členský príspevok do 31. decembra 2017, v zmysle stanov sa Vaše členstvo v Slovenskej sekcii IPA skončí (čl. 18 ods. 2 písm. a) Stanov Slovenskej sekcie IPA).
 
    Členský príspevok na rok 2018 je stanovený vo výške 20 €. Môžete ho uhradiť do 31. decembra 2017 jedným z nasledujúcich spôsobov:
 
1. Priamy vklad na účet Územnej úradovne Bratislava X Slovenskej sekcie IPA v pobočke Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava - IBAN: SK0609000000005116968921 (Je potrebné uviesť meno a priezvisko platiteľa v správe pre prijímateľa + členské 2018)
 
2. Prostredníctvom internet-bankingu z osobného účtu člena na účet Územnej úradovne v Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava - IBAN: SK0609000000005116968921 (Je potrebné uviesť meno a priezvisko platiteľa v správe pre prijímateľa + členské 2018)
 
3. Priamou úhradou v hotovosti u člena vedenia územnej úradovne pri preberaní členského preukazu.

     Informácie o účte Územnej úradovne Bratislava X Slovenskej sekcie IPA:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava
IBAN: SK0609000000005116968921
Popis transakcie/účel platby: Meno a priezvisko člena – členský príspevok 2018
 
Za úhradu členského príspevku vopred ďakujeme.
 
vedenie
územnej úradovne
 


   

*****************************************

                                                         

Obrázok

**********************************************************************************************

     V prípade že sa členovia Územnej úradovne IPA Bratislava X dostanú k pozvánkam na akcie organizované inými Územnými úradovňami doma, či v zahraničí, nech kontaktujú vedenie našej úradovne alebo webmastera, ktorý takúto pozvánku umiestni na našu webstránku. Zároveň vyzývame tých členov, ktorý sa zúčastnili na akejkoľvek akcii IPA a majú z nej vyhotovenú fotodokumetáciu, aby fotografie so stručným popisom akcie poslali na mail webmastera. Je možné vykázať aj návštevy policajtov zo zahraničia, či už služobné alebo mimopracovné. Aj takýmto spôsobom môžete priložiť ruku k dielu a zároveň zviditeľniť našu úradovňu.

                                                                                     Webmaster